Procés

Procés de destrucció confidencial de documents

Un servei professional, i totalment segur, dirigit a arreplegar, destruir i reciclar tota aquella informació que genera la seua empresa i conté informació de caràcter personal.


Mira i convenç-te!

Per desconeixement, actuem de forma inadequada amb la informació confidencial que manegem diàriament procedint a la seua destrucció sense les garanties de seguretat convenients.

Des de PCN oferim la possibilitat de contractar, de manera còmoda, segura i rendible, el servici per a la destrucció confidencial de documentació que millor s’adapte a les seues necessitats. Un servici professional, i totalment segur, dirigit a arreplegar, destruir i reciclar tota aquella informació que genera la seua empresa i conté informació de caràcter personal.Encara no estas convençut


Procés

Per què destruir?

La seua empresa complix amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades? El Certificat de Destrucció de Documents per una empresa autoritzada, li garantix el compliment de la LOPD 15/1999, facilitant a la seua empresa el compliment del marc legal aplicable… i evitant la possibilitat de sancions amb imports que poden suposar fins a 600.000 €.

Però no es tracta només del compliment de les obligacions legals, sinó de l’organització, control i normalització de la qualitat en els processos administratius, de gestió d’arxius i garanties de privacitat en les relacions documentals que es formalitzen.

Des de PCN oferim solucions personalitzades per a cada empresa, en funció de la seua dimensió i activitat. El nostre servici li garantix el compliment per part de la seua companyia de tota la legislació aplicable en material de protecció de dades.

El procés PCN ha sigut dissenyat per a augmentar la seguretat, millorar la productivitat i optimitzar l’eficiència i rendibilitat de la seua empresa y/o organització per mitjà de la contractació d’un servici professional i extern que li permeta gestionar reglamentàriament la destrucció de documents generada en la mateixa.Confidencial

Garanties i Seguretat

Des de PCN ens comprometem a GARANTIR a tots aquells clients que contracten els nostres servicis que:

 1. La destrucció confidencial de la documentació aportada pel client té lloc en les nostres instal·lacions i es porta acabe únicament amb mitjans propis.
 2. NO es durà a terme, davall cap circumstància, la subcontractació externa de tot o part del procés de seguretat contractat, evitant així que el maneig de la documentació confidencial dels nostres clients siga realitzat per personal alié i desqualificat procedent d’empreses alienes i sense coneixements.
 3. Es permetrà el control presencial i verificació de tot el procés de destrucció, comprovant les condicions en què es realitza i els resultats finals, per part del client sempre que este ho estime oportú i prèvia indicació del mateix.
 4. Avalem i garantim la seguretat de tot el procés per mitjà de l’emissió del corresponent CERTIFICAT DE DESTRUCCIÓ en què deixem constància del moment i de forma de la destrucció.

Contractar els servicis de PCN és destruir la seua informació amb les màximes mesures de seguretat i confidencialitat. Altres processos disponibles en el mercat, és a dir, l’entrega o venda de documents com a paper usat per al seu reciclatge, sense destrucció prèvia, NO constituïxen un mètode segur. El comprador del paper usat realitzara una selecció, descartant el que no considera útil, sense que el responsable dels documents sàpia quin és el destí final del document que no és considerat apte per al reciclatge, pel seu baix valor en el mercat com a matèria prima.

D’altra banda, este tipus de recicladoras solen emmagatzemar durant temps indeterminat i sense cap tipus de mesures de seguretat, de manera que el material a reciclar s’abandona fins a reunir una quantitat suficient de paper del mateix tipus o color.Els nostres serveis

Avantatges

 1. Protegirà les dades de clients i proveïdors enfront de la competència. Desapareix el risc de sostracció de documentació o espionatge industrial.
 2. Més seguretat per als seus clients i empleats. La protecció de la informació confidencial és de vital importància per a la seua empresa de tal manera que, en cas d’accident o robatori, la informació sensible de la seua empresa no podrà ser utilitzada per tercers.
 3. Millorarà de la imatge corporativa de l’empresa. La imatge de solvència i professionalitat de la seua empresa es reforça al gestionar reglamentàriament la destrucció de documents generada en la mateixa.
 4. Compliment de la Llei de Protecció de Dades Personals, evitant-se importants sancions per part de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.
 5. Eliminació d’arxius ja obsolets, permetent-li optimitzar i reduir costos en espai, orde i neteja, alhora que evitar possibles riscos derivats de la vulneració de les dits dades de caràcter personal (robatoris, negligències, etc).
 6. Mejora de l’eficiència, rendibilitat i productivitat de la seua empresa. Oblide’s d’adquirir destructores convencionals, i no permeta que els seus empleats perden temps i deixen de ser productius mentres es dediquen a la destrucció.
 7. Contribució a la millora de l’equilibri mediambiental. Amb el reciclatge de la seua documentació, contribuïx directament a l’equilibri del nostre ecosistema reduint tant la tala massiva d’arbres, com el gasto d’aigua necessària per a la fabricació del paper.

Preferencias de Privacidad

Cuando visita nuestro sitio web, puede almacenar información a través de su navegador de servicios específicos, generalmente en forma de cookies. Aquí puedes cambiar tus preferencias de privacidad. Vale la pena señalar que el bloqueo de algunos tipos de cookies puede afectar su experiencia en nuestro sitio web y los servicios que podemos ofrecer.

Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
Click to enable/disable Google Fonts.
Click to enable/disable Google Maps.
Click to enable/disable video embeds.
Nuestro sitio web utiliza cookies, principalmente de servicios de terceros. Defina sus preferencias de privacidad y acepte nuestra Política de Privacidad.